Tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực và nhiệt huyết để cùng chúng tôi xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội học tập và thăng tiến, chúng tôi chào đón các bạn ứng viên cùng tham gia vào đại gia đình Vua Gạo.

0

0

STT Vị trí tuyển dụng Nơi Làm Việc Apply
1 [TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING Hồ Chí Minh Chi tiết
2 [TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN R&D Hồ Chí Minh Chi tiết
3 [TUYỂN DỤNG] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Toàn Quốc Chi tiết
4 [TUYỂN DỤNG] KEY ACCOUNT (MT) Hồ Chí Minh Chi tiết
5 [TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Hồ Chí Minh Chi tiết
6 [TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CUNG ỨNG (ADMIN) Hồ Chí Minh Chi tiết
7 [TUYỂN DỤNG] GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH MT Hồ Chí Minh Chi tiết
8 [TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KINH DOANH Toàn quốc Chi tiết
9 [TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN ADMIN - ĐIỀU PHỐI Hồ Chí Minh Chi tiết
10 [TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Hồ Chí Minh Chi tiết
11 [TUYỂN DỤNG] KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hồ Chí Minh Chi tiết

0

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN R&D

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] KEY ACCOUNT (MT)

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN CUNG ỨNG (ADMIN)

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] GIÁM SÁT BÁN HÀNG KÊNH MT

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KINH DOANH

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN ADMIN - ĐIỀU PHỐI

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Chi tiết

[TUYỂN DỤNG] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Chi tiết
DMCA.com Protection Status