Horeca Product

The types of 25kg GAO CA Rice being distributed are the products for HORECA, that have been and are popular.
Products with reasonable prices and product quality are always guaranteed.

B2B Rice Product

Varieties of rice and fragrant broken rice have been a reliable choice of businesses and B2B partners of  King Green
Contact the Hotline 1800 8012 for further assistance on price and delivery.

Fragrant Rice Vua Gao

 Fragrant Rice Vua Gao is considered the outstanding product of King Green with many different rice varieties

Fragrant Rice - Vua Gao

Made in Viet Nam
CA TRANG Rice is the next product of King Rice which brings sweet meals. With uniform grain characteristics, the rice is soft and soft and sweet.

CA GAM RICE

Made in Viet Nam
Grouper rice product with slightly fragrant, soft and medium fragrant rice grain characteristics.
Along with that, the rice is tough and delicious during the meal.

CA TUYET RICE

Made in Viet Nam
Cod has characteristics of rice blooming, soft sponge, suitable for most users.

CA BONG FRAGRANT BROKEN RICE

Fragrant Broken Rice is only have Horeca's Product

CA CO RICE

Made in Viet Nam

Ca Co Rice has delicious, soft and medium-sized rice characteristics, suitable for most consumers.

CA TRANG RICE

Order

Order

Order

Order

Order

Status: In stock

Status: In stock

Status: In stock

Status: In stock

Made in Viet Nam
CA Bong Fragrant Broken rice is soft and fluffy.
King Green is proud to offer Products to HORECA distributors, offering quality products at the most affordable price.

Status: In stock

See more product Vua Gao

B2B Product

Brown Rice

Fragrant Rice

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Đặc điểm hạt gạo : Hạt dài, trắng đều nhau
 • Cơm chín có mùi thơm nhẹ, hạt cơm dẻo mềm, có vị ngọt. Cơm vẫn ăn ngon dù để nguội
 • Sản xuất và Phân phối bởi Vua Gạo - King Green

Days

Hours

Min

Sec

00
00
00
00

Thời gian  khuyến mãi

Gửi thông tin

Liên hệ đặt hàng nhanh chóng

Vua Gạo sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu và phàn hồi lại nhanh chóng. Thường trả lời lại trong 5 phút .

Gạo Cá Gấm

1800 8012

Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Xem chi tiết 

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Đặc điểm hạt gạo : Hạt gạo dài, trắng đều đẹp, thơm lừng
 • Cơm chín có mùi thơm lừng, cơm mềm ít nỡ và có vị ngọt hậu Cơm vẫn ăn ngon dù để nguội
 • Sản xuất và Phân phối bởi Vua Gạo - King Green

Days

Hours

Min

Sec

00
00
00
00

Thời gian  khuyến mãi

Gửi thông tin

Liên hệ đặt hàng nhanh chóng

Vua Gạo sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu và phàn hồi lại nhanh chóng. Thường trả lời lại trong 10 phút .

Gạo Cá Tuyết

1800 8012

Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Xem chi tiết 

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Đặc điểm hạt gạo : Hạt dài, trắng và đều nhau
 • Cơm có mùi thơm lài rất dễ chịu. Cơm mềm xốp và có vị ngọt hậu. Dùng khi để nguội vẫn có mùi thơm nhẹ.
 • Sản xuất và Phân phối bởi Vua Gạo - King Green

Days

Hours

Min

Sec

00
00
00
00

Thời gian  khuyến mãi

Gửi thông tin

Liên hệ đặt hàng nhanh chóng

Vua Gạo sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu và phàn hồi lại nhanh chóng. Thường trả lời lại trong 10 phút .

Gạo Cá Trăng

1800 8012

Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Xem chi tiết 

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Đặc điểm hạt gạo : Hạt thon dài, trắng đồng nhất
 • Cơm chính tỏa hương thơm tự nhiên, Hạt cơm săn, dẻo vừa , có vị ngọt
 • Sản xuất và Phân phối bởi Vua Gạo - King Green.

Days

Hours

Min

Sec

00
00
00
00

Thời gian  khuyến mãi

Gửi thông tin

Liên hệ đặt hàng nhanh chóng

Vua Gạo sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu và phàn hồi lại nhanh chóng. Thường trả lời lại trong 10 phút .

Gạo Cá Cờ

1800 8012

Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Xem chi tiết 

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Đặc điểm hạt gạo : Hạt dài, trắng đều nhau
 • Cơm chín có mùi thơm tự nhiên, hạt cơm dẻo vừa, có vị ngọt. Cơm vẫn ăn ngon dù để nguội.
 • Sản xuất và Phân phối bởi Vua Gạo - King Green

Days

Hours

Min

Sec

00
00
00
00

Thời gian  khuyến mãi

Gửi thông tin

Liên hệ đặt hàng nhanh chóng

Vua Gạo sẽ nhanh chóng xem xét yêu cầu và phàn hồi lại nhanh chóng. Thường trả lời lại trong 10 phút .

Tấm Thơm Cá Bống

1800 8012

Khuyến Mãi Hấp Dẫn

Xem chi tiết 

HOME

about us

PRODUCT

CAREER

Contact us

NEWS

Adress:

Shopping guide

FAQs