lineHotline: 18008012

hinh anhMiễn phí giao hàng

Hiện tại chúng tôi chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

- Chuyển khoản: chúng tôi áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản sau

Ngân hàng Vietcombank CN Kỳ Đồng : 0721000588974.

- Thanh toán sau: Hình thức thanh toán này chỉ áp dụng đối với khách hàng có ít nhất 1 lần giao hàng thành công và thanh toán thông qua chuyển khoản. Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho từng đơn hàng cụ thể.