lineHotline: 18008012

hinh anhMiễn phí giao hàng

Thay đổi đơn hàng:

Chúng tôi luôn cố gắng để luôn làm hài lòng khách hàng. Nếu yêu cầu thay đổi đơn hàng là thực hiện được chúng tôi sẽ thực hiện ngay cho khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng tôi không thể đáp ứng chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho khách hàng qua điện thoại, email,.. Và việc giao hàng vẫn được thực hiện